"> ">O kanceláři

Dobrý den, vítejte na mých webových stránkách.
Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dříve UJEP) v Brně.
Na trh právních služeb jsem po předchozí praxi zejména v zemědělství a bytovém družstevnictví vstoupil jako samostatně činná osoba v roce 1990 a řadím se tak k nejdéle působícím právníkům v Prostějově a okolí.

Při své činnosti spolupracuji s notáři, soudními exekutory, soudními znalci, geodety, překladateli a dalšími osobami tak, abych mohl svým klientům v rámci jejich požadavků poskytnout pokud možno veškerý servis.Poskytované služby:

Občanské právo

 • běžné záležitosti vyplývající z každodenního života
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudních sporech, exekučních řízeních
 • zastupování v přestupkových řízeních

Obchodní právo

 • poskytování komplexních služeb pro obchodní korporace i jednotlivé podnikatele
 • řešení jednotlivých případů plynoucích z obchodí praxe
 • vymáhání a správa pohledávek včetně jejich základní ekonomické evidence

Rodinné právo

 • řešení rozvodů, vypořádání majetku
 • výživné, úprava styku s dětmi

Smluvní právo

 • sepisování kupních, darovacích, směnných a dalších smluv, zejména potom smluv vztahujících se k nemovitým věcem včetně smluv spojených se zápisem geometrických plánů atp, a to včetně ověření podpisů a advokátní úschovy kupní ceny
 • v případě potřeby zajištění podpisu účastníků smluvního vztahu v místě jejich bydliště nebo v jiném místě spolu s ověřením jejich podpisu
 • prověřování dokladů předkládaných zájemcům o prodej či koupi nemovitých věcí či jejich nájem ze strany realitních kanceláří a dalších osob
 • zastupování při koupi nebo prodeji nemovitých věcí včetně zajištění souvisejících právních úkonů a jednání s realitními kancelářemi

Trestní právo

 • smluvní zastupování v trestních věcech se zaměřením na problematiku dopravy a oblast zbraní a střeliva

Myslivost

 • Vzhledem k tomu, že jsem absolvoval vyšší zkoušku z myslivosti a rovněž k dlouholeté praxi při provozování honiteb nabízím zastupování a služby v této oblasti včetně problematiky náhrad škod způsobených zvěří. Dále jsem oprávněn vykonávat funkci mysliveckého hospodáře nebo správce honitby.

Ostatní činnost

 • Advokátní úschova finančních prostředků
 • Správa majetku