"> ">Poskytované služby

Při své činnosti spolupracuji s notáři, soudními exekutory, soudními znalci, geodety, překladateli a dalšími osobami tak, abych mohl svým klientům v rámci jejich požadavků poskytnout pokud možno komplexní servis a to zejména z těchto oblastí.


Občanské právo

běžné záležitosti vyplývající z každodenního života, vymáhání pohledávek, zastupování v soudních sporech, exekučních řízeních, zastupování v přestupkových řízeních

Obchodní právo

poskytování komplexních služeb pro obchodní korporace i jednotlivé podnikatele; řešení jednotlivých případů plynoucích z obchodí praxe, vymáhání a správa pohledávek včetně jejich základní ekonomické evidence

Rodinné právo

řešení rozvodů, vypořádání majetku, výživné, úprava styku s dětmi

Smluvní právo

sepisování kupních, darovacích, směnných a dalších smluv, zejména potom smluv vztahujících se k nemovitým věcem včetně smluv spojených se zápisem geometrických plánů atp, a to včetně ověření podpisů a advokátní úschovy kupní ceny; v případě potřeby zajištění podpisu účastníků smluvního vztahu v místě jejich bydliště nebo v jiném místě spolu s ověřením jejich podpisu; prověřování dokladů předkládaných zájemcům o prodej či koupi nemovitých věcí či jejich nájem ze strany realitních kanceláří a dalších osob; zastupování při koupi nebo prodeji nemovitých věcí včetně zajištění souvisejících právních úkonů a jednání s realitními kancelářemi,

Ostatní činnost

advokátní úschova finančních prostředků; správa majetku

Trestní právo

smluvní zastupování v trestních věcech se zaměřením na problematiku dopravy a oblast zbraní a střeliva

Myslivost

Vzhledem k tomu, že jsem absolvoval vyšší zkoušku z myslivosti a rovněž k dlouholeté praxi při provozování honiteb nabízím zastupování a služby v této oblasti včetně problematiky náhrad škod způsobených zvěří. Dále jsem oprávněn vykonávat funkci mysliveckého hospodáře nebo správce honitby.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákon o zákona o ochraně spotřebitele v aktuálně platném znění přináší další možnost řešení sporu advokáta s klientem – spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, tel.: +420 273 193 111, e-mail: sekr@cak.cz

 Pro případ nespokojenosti klienta – spotřebitele, který není spokojen se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany advokáta je tedy dána možnost klienta – spotřebitele obrátit se na Českou advokátní komoru. 

Bližší podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory https://www.cak.cz/ v rubrice „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“.

 


Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktujte nás ať již osobně v naší kanceláři či telefonicky na telefoním čísle