"> ">Ceník

Základem pro stanovení ceny právních služeb je vyhláška číslo 177/1996 Sb. v aktuálně platném znění (Advokátní tarif).

Ve vztahu ke svým klientům preferuji cenu smluvní tak, aby měl klient již předem představu o nákladech spojených s vyřízením své záležitosti.

V rámci poskytování komplexních služeb neúčtuji svým klientům cestovní náhrady při jízdách v rámci okresů Prostějov, Olomouc, Vyškov, Přerov a Kroměříž.

Aktuálně platný advokátní tarif je možno vyhledat na stránkách České advokátní komory https://www.cak.cz/ v rubrice „Předpisy o advokacii“.